سوابق پژوهشی

۱- مشخصات فردی

 • نام: حسن
 • نام خانوادگی: خاکسار
 • شماره تماس:۰۹۱۲۱۷۷۰۷۶۱
 • پست الکترونیکی : Hasankhaksar@yahoo.com

 ۲- سوابق تحصیلی

 • شاگرد اول دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی عمران (گرایش برنامه ریزی حمل و نقل)، دانشگاه علم و صنعت
 • کارشناس مهندسی عمران – عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

۳- سوابق تدریس، تالیف، داوری و سخنرانی

 • عضو هیئت علمی دانشکده عمران (گروه برنامه ریزی حمل و نقل)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
 • مدرس مدعو دوره های کارشناسی ارشد و کاشناسی دانشگاه یزد، دانشگاه بین المللی چابهار، دانشگاههای آزاد و علوم و تحقیقات زنجان، دانشگاه آزاد پردیس، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، مجتمع فنی تهران، واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، مدرسه عالی مدیریت شهر کرج
 • داور مجله علمی- پژوهشی آرمانشهر
 • عضو کمیته داوران پانزدهمین کنفرانس عمران دانشجویان سراسر کشور
 • عضو کمیته داوران دومین کنفرانس ملی مدیریت زیرساختهای حمل و نقل
 • سخنرانی تحت عنوان “ضوابط شبکه معابر با رویکرد تخلیه اضطراری در شرایط بحران در بافت فرسوده” ، ششمین نشست از سلسله نشست‌های نوسازی شهر تهران
 • TRB 2013 Annual Meeting peer reviewer

۴- سوابق پژوهشی

۴-۱- انتشار کتاب

ردیف عنوان کتاب انتشارات سال  چاپ
۱ واژه نامه حمل و نقل آشتو صانعی ۱۳۹۳